Tibbi

Xəstəxana qapı sistemləri xəstəxananın daxili hissəsinin vacib hissəsidir.Görünüşdən əlavə, təmizlənmə asanlığı və yüksək keyfiyyət, xüsusilə də tibbi qapıların idarə olunması çox vacibdir.

Məsələn, xəstəxana qapısının bağlı qalmalı olduğu zaman, məsələn, karantin otağında və ya rentgen şöbəsində açılmaması çox vaxt həlledici əhəmiyyət kəsb edir.Və ya xəstəxananın sürüşən qapılarının açılmasına icazə verilir, ancaq bu, həqiqətən zəruri olduqda.Məsələn, OR otağında havanın mümkün qədər təmiz qalmalı olduğu OR qapısı kimi.Digər xəstəxana qapıları heç bir əl hərəkəti tələb etmədən avtomatik açılıb bağlanmalıdır.